Project Description

Ping An IJsbrand Brouwers is autodidact. Na een jaar opleiding fotografie en vormgeving aan de vrije Academie gevolgd te hebben besloot hij zich zelfstandig verder te ontplooien.

Na zijn eerste expositie in 1989 volgde een groot aantal tentoonstellingen met ruimtelijk werk. Na 1992 richt Ping An zich volledig op de edelsmeedkunst.

Kenmerkend voor vrijwel al zijn werk is het zoeken naar balans en tegenstellingen. Of, zo men wil: zoeken naar harmonie in het ogenschijnlijk tegenstrijdige. Tegenstellingen zijn niet alleen in het werk terug te vinden in de vorm en materiaalgebruik, het zit vooral in de lading en de symboliek van afgebeelde voorstellingen.

Enerzijds laat Ping An zich inspireren door het materiaal, de zeggingskracht en de organische vormen van edelstenen. Anderzijds speelt symboliek een centrale rol in het uitgaansproces van zijn werk, wat zeker te maken heeft met zijn culturele achtergrond.

Een zekere mystiek lijkt dan ook onlosmakelijk te zijn verbonden met het werk van Ping An.