Project Description

In 2002 start Queenie met de opleiding edelsmeden bij de Breston Academie Scheveningen van Carla Krutzen. Gaandeweg de opleiding wordt Queenie allengs geboeid door sterke, strakke lijnen en vormen. Zowel organische als geometrische lijnen boeien haar.

Kloeke, sterke vormen winnen tijdens het proces van werken en keuzes maken. Altijd geabstraheerd, teruggebracht tot de eenvoudige, sterke lijn waarin vaak een mineraal gevangen wordt kiest Queenie vaak voor een sobere stijl.

Zij is voortdurend op zoek naar een originele benadering. In deze benadering ervaart zij met name de draad als spannend. Zo gebruikt zij:

  • de draad als versiering, de autonome draad;
  • de draad die de functie volgt, en haar daarmee accentueert;
  • de draad die de functie van zetkast overneemt;
  • het mineraal wordt als het ware door de draad “omarmd”.